छोटी मुलगी दुकानदाराल विचारते

छोटी मुलगी दुकानदाराल विचारते,
"काका तुमच्याकडे
चेहरा गोरा करायची cream आहे
का ?"
दुकानदार -" हो आहे ना..."
मुलगी - "मग लावत जा ना काळ्या,
मी रोज किती घाबरते !!!"

स्वप्न !

स्वप्न !
काळू : माझे स्वप्न आहे
मी माझ्या वडिलांसारखच
महिन्याला ५००००० रुपये कमवावेत.
बाळू : तुझे
बाबा महिन्याला ५००००० रुपये
कमावतात ?
काळू : नाही रे, त्यांचही स्वप्न आहे
कि महिन्याला ५००००० रुपये
कमवावेत !

DEEP LOVE

भेटलीच पाहिजे म्हणून प्रेम करणे, म्हणजे- ... DEEP LOVE,

भेटणार म्हणून माहित असुन प्रेम करणे, म्हणजे- ... STRONG LOVE,

आणि भेटणार नाही म्हणुन माहित असुन प्रेम करणे म्हणजे- ... REAL LOVE........!!! !!!!!

Ghoda khato chane

Ghoda khato chane, gai khate chara..Laksha dya, Neat aika.

Ghoda khato chane, gai khate chara.
 

Mala jaudya na ghari, Aata vazale ki baara!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...