Begger and Mulgi funny marathi sms

१ मुलगी एका भिकाऱ्याला...
तुला मी कुठे तरी
पाहिलंय,,,,,,
?
?
?
?
?
?
भिकारी - अगं कालच
आपणफेस बुक वर बोलत होतो
..........विसरलीस..

तू कमेन्ट पण दिली
............... .. Looking cute

No comments: