LAPPA CHAPPI

मुलगा आणि मुलगी लपा-छापी खेळत होते..., खेळताना..,

मुलगी मुलाला एक msg पाठवते..,

Msg :- " जर तू मला शोधलेस तर मी तुला मिठीत घेईन नाहीतर मी मागच्या शेड मधे अशीच लपून राहीन....!! "

No comments: