Fool

मुली प्रेमात पडतात तेव्हा तिचे पालक विचारतात,
कोण आहे तो 'मुर्ख'...?
आणि मुले प्रेमात पडतात तेव्हा त्याचे पालक
विचारतात 'मुर्खा' कोण आहे ती मुलगी?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
तात्पर्य : कोणीही प्रेमात पडले तरी मुलेच 'मुर्ख' ठरतात.

No comments: