मुलीच्या लग्नात , तिचा Ex – bf , येतो . . . . .
सगळ्यांनी त्याला विचारले . कि नवरदेव तू
आहेस का .. . .. . . .
.
.
.
मुलगा :- नाही मी तर semi
– final लाच out झालो, आता final
बघयला आलोय …!!!

No comments: