मुली एकत्र बसून गप्पा मारता...

४-५ मुली एकत्र बसून
गप्पा मारताना म्हणू
शकतात ;
"तुझा भाऊ किती Handsome आहे
गं.....ओळख
करून दे ना...." पण .
.
४-५ मुलं एकत्र बसून
गप्पा मारताना एखाद्या मित्राला कधीच
नाही म्हणणार; "तुझी बहीण खूप सुंदर दिसते.....
ओळख करून दे ना...."
. "हे आहेत मुलांचे संस्कार..... "
Mulano Thoka comment

No comments: