रात्रीला मी म्हंटल

रात्रीला मी म्हंटल ,
 

अग जरा हळू चालत जा ,
 

झोप लागलीय नुकतीच
 

चंद्राला आता कुठे ,
 

जरा कमी ठुमकत जा..........

No comments: