मित्रांनो काल मी B M W घेतली..

मित्रांनो काल मी B M W घेतली..
मनात आलं ..
घेऊन टाकली
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(B)बालाजी (M)मसाला (W)वेफर्स
ची दोन पाकीटं...
आली लहर केला कहर

No comments: