Rajnikanth ani Makya

रजनीकांत:
लहानपणी माझ्या घरात
लाईट
नव्हती,
म्हणून
मी"अगरबत्ती लाऊन
अभ्यास केला..!
.
मक्या : हो का ?
आमच्याकडे पण लोड शेडींग
असायचं,
नि अगरबत्ती पण
नव्हती,
मग काय माझं एक दोस्त
व्हता,
'प्रकाश'नावाचा,
त्याला सोबत बसून
अभ्यास केला,.
. पण पुढे तो पावसात
भिजला नि विझला...
. ... . ...
रजनीकांत: मग काय
केलं?. . . . . ...
.
.
.
.
.
..
.
..मक्या : काय नाय, एक
मैत्रीण पण
होतो....
'ज्योती'नावाची.

No comments: