खि खि खि खि

"न्यूटनच्या बायकोचा उख
आईला पाहून बाळ खुदुखुदु
हसलं...
.
.
आईला पाहून बाळ खुदुखुदु
हसलं...
.
.
डोक्यावर पडलं सफरचंद,
तर खायचं सोडून, येडं शोध
लावत
बसलं...
. ०खि खि खि खि

No comments: