पालक

पालक किती निष्ठुर असतात पहा नं..?

आधी म्हणतात अनोळखी लोकांशी बोलत जावू नकोस अन आता
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
arrange marriage कर म्हणतात ....!!

No comments: