चड्डी काढून मारेन तुला....

गुरुजी - बंडू खर खर सांग नाहीतर चड्डी काढून
मारेन तुला....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
बंडू - पण सगळी चूक माझी आहे,
तुम्ही का चड्डी काढताय..??..

No comments: