स्वप्न !

स्वप्न !
काळू : माझे स्वप्न आहे
मी माझ्या वडिलांसारखच
महिन्याला ५००००० रुपये कमवावेत.
बाळू : तुझे
बाबा महिन्याला ५००००० रुपये
कमावतात ?
काळू : नाही रे, त्यांचही स्वप्न आहे
कि महिन्याला ५००००० रुपये
कमवावेत !

No comments: