छोटी मुलगी दुकानदाराल विचारते

छोटी मुलगी दुकानदाराल विचारते,
"काका तुमच्याकडे
चेहरा गोरा करायची cream आहे
का ?"
दुकानदार -" हो आहे ना..."
मुलगी - "मग लावत जा ना काळ्या,
मी रोज किती घाबरते !!!"

No comments: