प्रियकर – प्रिय funny sms

प्रियकर – प्रिये, मला तुझी आठवण झाली की मी तुझ्या फोटो कडे बघत राहतो….
.
प्रियसी – आणि माझ्या आवाजाची आठवण झाली तर..?
.
.
.
.
प्रियकर – मग काय एक दगड घेऊन कुत्र्याला मारतो….

No comments: