सकाळी पत्नीने पतीला


सकाळी पत्नीने पतीला वर्तमानपत्र मागीतले.......
पती :- किती मागासलेली आहेस तु? विज्ञान किती पुढे गेले आणी तु अजुन वर्तमानपत्र मागतेस....??? हा माझा टॅब घे......
बायको टॅब घेते आणी त्याने झुरळ मारते....।।

 नवरा बेशुध्द.
तात्पर्य : पत्नी जे मागते ते तिला डोकं न लावता द्या, तुमची हुशारी फक्त ऑफीस पुरतीच ठेवा ....

No comments: