हायस्कुलच्या दोन मुली. .

हायस्कुलच्या दोन मुली. .
पहिली: बाबा म्हणाले या वर्षी नापास झालीस, तर तुझ लग्नच लावाव लागेल
दुसरी: मग किती तयारी केलीस तु?
पहिली: सगळ केलय फक्त फेशियल बाकी आहे....

No comments: