Jabardast Funny marathi sms

Bandu Waitarla  - एक बिअर दे ... किती झाले?

Waiter : पाच रुपये

Bandu : काय?....... बर एक तंगडी कबाब पणदे....... किती?

  Waiter : सर सात रुपये
बंडू: आयला खुप स्वस्त आहे यार तुमच्याकडे
मला तुमच्या बार मालकाला भेटायचआहे

Waiter: ते माझ्या GF बरोबर आत आहेत

Bandu : बार मालक तुझ्या GF बरोबर आत काय करतोय?

Waiter : तेच जे मी त्याच्या धंद्याची बाहेर करतोय.

ज्यांना समजलं असेल त्यांनीच फक्त ठोका Comment..

No comments: