Rikshat Premi kiss karat hoteएकदा एका रिक्षात प्रेमी कीस करत होते ..!!
.
.
.
  Driver त्यांना आरशातून बघत होता...
.
.
.
.
.
पुढे जाऊन त्यांचा एक्सिडेंट झाला ..
.
.
मग
.
.
.
.
डोक्याला त्याने हात लावला आणि म्हणाला ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
आयचा घो मला आता समजलं TITANIC का बुडल ते ..!!

No comments: