One Challenge

एक चॅलेंज...
छोटी abcd
.
.
.
आणि .
.
मोठी ABCD यात किती वर्षाचा फरक आहे ..???.......

No comments: