Boyfriend and Girlfriend funny sms

बॉयफ्रेंड : मला माफकर...
.
.
.
मी तुझ्यापासून लपवले की माझा साखरपुडा झाला आहे...
.
.
गर्लफ्रेंड : अरे, जाऊ दे जास्त टेन्शन घेऊ नको...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
चल, आज मी तुला माझ्या मुलांची ओळखकरून देते...

No comments: