याला म्हणतात पोपट

याला म्हणतात पोपट
एका मुलाने व्हाट्स अॅप वर
आपल्या गर्लफ्रेँन्डला मेसेज
केला
मुलगा : हाय डार्लिँग, कुठे आहेस ?
मुलगी : आत्ता मी पप्पांच्या BMW ने
कॉलेजला जात आहे , ड्रायव्हर
मला सोडायला आलाय ,
थोड्याच वेळात
क्लासमधे असणार , तुला संध्याकाळी भेटेन , तु
कुठे
आहेस ?
मुलगा : सिटी बसमधे तुझ्यामागे बसलोय,
तुझं पण तिकीट काढलेय,तु घेउ नको तिकीट..

No comments: