तुमची कार किती सुंदर आहे.............

एका श्रीमंत माणसाने पाहिले की एक
छोटा गरीब मुलगा त्या माणसाची कार फार
कौतुकाने पाहत होता
त्या माणसाने त्या मुलाला गाडीत
बसवले आणि फिरवून आनले
तो मुलगा म्हणाला " तुमची कार
किती सुंदर आहेभरपूर महाग असेल ना
श्रीमंत- हो माझ्या भावाने मला गिफ्ट
दिली आहे
श्रीमंत- मला माहित आहे की तू काय
विचार करतोयस
तुलापण अशी कार हवी आहे ना
मुलगा( कही विचार करून) -
नाही
मला तुमच्या भावासारखे बनायचे आहे
तात्पर्य- मित्रानो आपले विचार
नेहमी मोठे ठेवा ...♥♥♥

No comments: