Funny Limbu Chicken sms

पप्पा - आज चिकन आणलाय पण लिंबू नाही
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
झम्प्या- जाऊ द्या न आता..नवीन विम बर आलाय त्यात १००लिम्बांची शक्ती आहे तेच टाका दोन थेंब...

No comments: