Marathi bhari sms

Rohan :- जानु मी हात सोडुन सायकल चालवू का??
.
Rohanची गर्लफ्रेन्ड :- नको रे,
आपण पडु ना मग.
.
.
.
.
.
Rohan :- मग माझा शेबुड पुस,
तोडात चालला आहे.

No comments: