पुणेकर

स्थऴ : अर्थातच पुणे
एकदा पुण्यात 'लक्ष्मी रोडवर' एक अवकाश यान येते..
आकाशातून मोठा लाईट मारुन एलिअन लोक
घोषणा करतात..
" आजपासून पुणे आमच्या ताब्यात आहे..!! "
.
.
.
.
.
.
.
खालून एक पुणेकर :
ते काही असू दे... पण गाडी गेट समोर लावायची नाही

No comments: